Wins.Fund Đang Làm Gì?

Wins.Fund chỉ đầu tư vào các dự án có tiềm năng mạnh mẽ dựa vào các phân tích chuyên sâu của đội ngũ phân tích tài chính và kỹ sư công nghệ nhiều năm kinh nghiệm.

Khác Biệt Lớn Nhất Giữa Wins.Fund Và Các Quỹ Đầu Tư Khác?

Lợi nhuận theo ngày

Wins.Fund là quỹ đầu tư duy nhất cho phép nhà đầu tư nhận lợi nhuận hàng ngày dựa vào thu nhập tạo ra từ các dự án đầu tư, cao nhất đến 72%/năm tùy vào gói đầu tư.

Chính sách hủy đầu tư linh hoạt

Nhà đầu tư có thể hủy đầu tư bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào và lấy lại tiền ngay lập tức, trừ đi tiền lãi đã nhận trước đó. Điều khoản đầy đủ tại đây.

Nâng cấp dễ dàng

Nâng cấp đầu tư tại Wins.Fund dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí. Do đó nhà đầu tư có thể bắt đầu với một gói đầu tư nhỏ để trải nghiệm những lợi ích của Wins.Fund đem lại và nâng cấp lên khi đã hoàn toàn hài lòng.

Rút nạp nhanh chóng

Nhà đầu tư có thể rút nạp tiền tại Wins.Fund chỉ trong vài phút. Rút nạp tiền được tự động hóa nên nhà đầu tư hoàn toàn làm chủ đối với tiền đầu tư của mình.

Tại Sao Chọn Wins.Fund?

Wins.Fund vs Quỹ đầu tư truyền thống

Wins.Fund Quỹ thông thường
Lợi nhuận theo ngày
Chính sách đầu tư linh hoạt
Không có phí tham gia
Cho phép kết thúc đầu tư ngay
Không có phí ẩn
Dịch vụ chăm sóc VIP

So sánh lợi nhuận từ đầu năm (YTD)*

* Data through 2/28/2019

** From coinmarketcap.com

*** From cci30.com

Các Lựa Chọn Đầu Tư

Nhà đầu tư có thể lựa chọn tham gia một gói, cao nhất là gói 10,000 WIN ($10,000). Gói 25,000 WIN và gói 50,000 WIN dành riêng cho các nhà đầu tư cấp cao với lợi ích và ưu tiên nhiều hơn. Vui lòng liên hệ support@wins.fund để tìm hiểu thêm về các gói đầu tư đặc biệt này.

Gói 1

100
Đến 48

Mỗi năm

Gói 2

250
Đến 48

Mỗi năm

Gói 3

500
Đến 48

Mỗi năm

Gói 4

750
Đến 48

Mỗi năm

Gói 5

1,000
Đến 48

Mỗi năm

Gói 6

2,500
Đến 60

Mỗi năm

Gói 7

5,000
Đến 60

Mỗi năm

Gói 8

7500
Đến 60

Mỗi năm

Gói 9

10,000
Đến 60

Mỗi năm

Gói 10

25,000
Đến 72

Mỗi năm

Gói 11

50,000
Đến 72

Mỗi năm

Chọn gói đầu tư ngay

Chương Trình Giới Thiệu

Bạn có thể nhận hoa hồng đến 5 cấp khi 1 nhà đầu tư mới tham gia một gói đầu tư ở tuyến dưới của bạn. Bắt đầu tạo ra thu nhập thụ động ngay hôm nay bằng cách mời người khác tham gia Wins.Fund. Vui lòng liên hệ support@wins.fund nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào với chương trình giới thiệu hấp dẫn này.

Topaz

(Min Package 1)

F1

8%

F2

-

F3

-

F4

-

F5

-

Sapphire

(Min Package 3)

F1

8%

F2

4%

F3

-

F4

-

F5

-

Emerald

(Min Package 5)

F1

8%

F2

4%

F3

1%

F4

-

F5

-

Ruby

(Min Package 7)

F1

8%

F2

4%

F3

1%

F4

1%

F5

-

Diamond

(Min Package 9)

F1

8%

F2

4%

F3

1%

F4

1%

F5

1%

Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?

Chọn gói đầu tư ngay